ToetsZeThuis

ToetsZeThuis is een lespakket voor het mbo over ouderbetrokkenheid dat TNO heeft ontwikkeld in opdracht van het programma Beter Presteren. Docenten kunnen het lespakket inzetten om studenten te stimuleren om thuis het gesprek over hun opleiding aan te gaan. Tijdens het testen van het lespakket reageerden studenten enthousiast: voorheen betekende ouderbetrokkenheid voor hen ongewenste bemoeienis, een inbreuk op hun zelfstandigheid. Nu konden ze ervaren hoe leuk het is om zelf hun ouders te betrekken.

Download hieronder de handleiding en de presentaties.