Boek ‘Samen werken aan schoolsucces’

Voorkant 'Samen werken aan schoolsucces'Op 30 oktober 2014 is bij uitgeverij Coutinho verschenen het boek ‘Samen werken aan schoolsucces. School en ouders in vo en mbo’ van Mariëtte Lusse en Annette Diender.

Het boek is geschreven voor leraren- en sociale opleidingen èn voor scholen voor vo en mbo. Het bevat een onderbouwing van het ‘waarom’ van ouderbetrokkenheid in het vo en mbo en een groot aantal voorbeelden van praktijkinterventies. Aan de hand van dit boek kunnen scholen een eigen aanpak vormgeven om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Het boek is te bestellen via www.coutinho.nl.

Flyer boek ‘Samen werken aan schoolsucces’