Handreiking Ouders en LOB in het VMBO

Een handreiking met praktische handvatten om de samenwerking met ouders rondom de loopbaan van de leerling vorm te geven. Opgesteld naar aanleiding van pilots op 14 vmbo-scholen. Klik op de link om de handreiking te downloaden:  Handreiking Ouders en LOB – vmbo – 2018

 

         

Twee brochures waarin wij inzichten delen uit het project ‘Leerling, ouders en school samen voor de loopbaan’. Dit project is gekoppeld aan het promotieonderzoek van Monique Strijk naar ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie op het grootstedelijk vmbo.

update 1: Ouderbetrokkenheid bij LOB november 2016

update 2: Ouderbetrokkenheid bij LOB januari 2016

Voor meer praktische handvatten voor het samenwerken met ouders, zie de Gereedschapskist van de Hogeschool Rotterdam.