Handreiking Ouders en LOB in het VMBO

Een handreiking met praktische handvatten om de samenwerking met ouders rondom de loopbaan van de leerling vorm te geven. Opgesteld naar aanleiding van pilots op 14 vmbo-scholen.

Voor meer praktische handvatten voor het samenwerken met ouders, zie de Gereedschapskist van de Hogeschool Rotterdam.