Ouderbetrokkenheid bij LOB

Update Ouderbetrokkenheid bij LOB - voorblad

leerling-ouders-en-school-samen-voor-de-loopbaan

In  deze brochures delen wij de eerste en tweede inzichten uit het project ‘Leerling, ouders en school samen voor de loopbaan’. Dit project is gekoppeld aan het promotieonderzoek van Monique Strijk naar ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie op het grootstedelijk vmbo.

update I Ouderbetrokkenheid bij LOB januari 2016

update | Ouderbetrokkenheid bij LOB november 2016

Voor meer praktische handvatten voor het samenwerken met ouders, zie de Gereedschapskist van de Hogeschool Rotterdam.