Handreiking Werkexploratie in het vmbo

Een handreiking met praktische handvatten om werkexploratie in het vmbo vorm te geven. Opgesteld naar aanleiding van pilots op 9 vmbo-scholen. Klik op de link om de handreiking te downloaden:  Handreiking Werkexploratie in het vmbo