Handreiking Werkexploratie in het vmbo

Een handreiking met praktische handvatten om werkexploratie in het vmbo vorm te geven. Opgesteld naar aanleiding van pilots op 9 vmbo-scholen.