Handreiking ‘Ouders & schoolloopbaanontwikkeling (PO)

Een handreiking met praktische handvatten om de samenwerking met ouders rondom de schoolloopbaanontwikkeling op het basisonderwijs en de VO-keuze vorm te geven. Opgesteld naar aanleiding van praktijkervaringen in Rotterdam Zuid en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.