LOB-Digibordlessen

Klassikaal in gesprek over LOB

In opdracht van Gaan voor een Baan en samen met ontwerpbureau Vuurrood hebben we een 11 digibordlessen voor het vmbo ontwikkeld. Ze zijn bedoeld om het gesprek in de klas te voeren over verschillende facetten van de loopbaanontwikkeling. Naar aanleiding van de opdrachten kunnen leerlingen vervolgens voor zichzelf conclusies trekken. Belangrijk is dat leerlingen en docent plezier hebben in de lessen en dat er een open gesprek ontstaat.

Een tweede doel van deze lessen is training-on-the-job voor docenten. Door ervaring op te doen met deze lessen krijgen docenten het begeleiden van LOB-groepsgesprekken steeds beter in de vingers.

De lessen zijn gratis te gebruiken via https://vo.gaanvooreenbaan.nu/klassikale-lessen