Films over ouderbetrokkenheid

In opdracht van het programma Beter Presteren is een achttal korte films gemaakt over ouderbetrokkenheid.

Voor filmpjes over contact met ouders op de peuterspeelzaal, zie https://onderwijs010.nl/ouderbetrokkenheid

Basisonderwijs

Twee films over onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis bedoeld om school en ouders met elkaar in gesprek te brengen over de begeleiding thuis. De bijgaande handleiding is een hulpmiddel bij het voeren van dit gesprek.


PO Onderbouw – ‘Wat is de letter van de week?’
Handleiding bij de film ouderbetrokkenheid po onderbouw


PO Bovenbouw – ‘Wat ga jij later worden?’
Handleiding bij ‘Wat ga jij later worden?’

Twee ‘best practices’ , bedoeld om basisscholen te inspireren.

‘Welkom op school’ , over de ‘tentoonstellingsavond’ voor ouders die Katholieke Montessorischool De Schakel jaarlijks organiseert.


FInlandia – ‘De verteltas’, over hoe OBS Finlandia Verteltassen inzet om de betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling te vergroten.

Voortgezet onderwijs

Een film over onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis bedoeld om school en ouders met elkaar in gesprek te brengen over de begeleiding thuis. De bijgaande handleiding is een hulpmiddel bij het voeren van dit gesprek.

‘Hoe was het op school vandaag?’
Handleiding bij de film ‘Hoe was het op school vandaag?’

Twee ‘best practices’, bedoeld om scholen voor voortgezet onderwijs te inspireren.

‘De belofte’ – over de intentieverklaring die ouders, leerling en school tekenen.

‘Het huisbezoek’ – over de ervaringen van de GK van Hogendorpschool met het afleggen van huisbezoeken.

MBO

Een film over onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis bedoeld om school en ouders met elkaar in gesprek te brengen over de begeleiding thuis. De bijgaande handleiding is een hulpmiddel bij het voeren van dit gesprek.

‘Wat denk jij ervan?’
Handleiding bij de film ‘Wat denk jij ervan?’

Ouderbetrokkenheid in het mbo

Filmpje gemaakt aan het eind van een project waarbij een groot aantal mbo-opleidingen van Albeda en Zadkine voortgang hebben geboekt in de samenwerking met ouders.

filmpje-ouderbetrokkenheid-op-het-mbo