Bronnenboek wijkpedagogiek

In 2011 hebben we vanuit Stichting de Meeuw, op basis van eigen ervaringen en die van vele anderen, een methodiek ontwikkeld voor samenwerking in de wijk rondom jeugd. In het ‘Bronnenboek Wijkpedagogiek’, staat deze methodiek beschreven, vergezeld van talloze praktische uitwerkingen. De methodiek is opgenomen in de databank ‘Methodieken Pedagogische Kwaliteit’ van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

Download hier het Bronnenboek Wijkpedagogiek