Ouders & LOB

Betrokken ouders. Het klinkt wat overbodig, dat woord ‘betrokken’. Immers, zo goed als alle ouders zijn betrokken bij hun kinderen en willen het beste voor hun kinderen.

Wat we bedoelen als we het hebben over het versterken van ouderbetrokkenheid, is dat we werken aan een goede samenwerking tussen ouders en beroepskrachten, dat we de kracht van ouders versterken, gebruik maken van hun inzichten, en samen met hen optrekken om de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en schoolloopbaan.

 

Wat kan ik voor u betekenen? 

Voorbeelden van opdrachten:

  • Procesbegeleiding en training  voor het organiseren van loopbaanreflectie met leerlingen (PO en VO), in samenwerking met het Loopbaancollectief, in opdracht van NPRZ. (Zie extra ondersteuning en training loopbaangespreksvoering)
  • Procesbegeleiding op vmbo scholen gericht op ouderbetrokkenheid bij LOB binnen het promotieonderzoek van Monique Strijk en de City Deal van het Ministerie voor SZW.
  • Ontwikkeling van een structureel taalaanbod aan ouders in de Afrikaanderwijk, Rotterdam in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven.
  • Projectleiding ouderbetrokkenheid binnen het stedelijk programma Beter Presteren Rotterdam.
  • Ontwikkeling en implementatie van de handreiking ‘Samenwerken aan schoolsucces’ voor het betrekken van ouders bij het mbo.
  • Procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een ouderportal voor loopbaanoriëntatie: www.helpmeebijlob.nl in opdracht van de VO-raad.