Ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders. Het klinkt wat overbodig, dat woord ‘betrokken’. Immers, alle ouders zijn toch betrokken en willen het beste voor hun kinderen?

Wat we bedoelen als we het hebben over het versterken van ouderbetrokkenheid, is dat we werken aan een goede samenwerking tussen ouders en beroepskrachten, dat we de kracht van ouders versterken, gebruik maken van hun inzichten, en samen met hen optrekken om de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en schoolloopbaan.

 

Wat kan ik voor je betekenen? 

Voorbeelden van opdrachten:

  • Procesbegeleiding en training  voor het organiseren van loopbaanreflectie met leerlingen (PO en VO), in samenwerking met het Loopbaancollectief, in opdracht van NPRZ. (Zie extra ondersteuning en training loopbaangespreksvoering)
  • Procesbegeleiding op vmbo scholen gericht op ouderbetrokkenheid bij LOB binnen het promotieonderzoek van Monique Strijk en de City Deal van de Ministeries van OCW en SZW, in samenwerking met het lectoraat ‘Ouders in Rotterdam Zuid’ .
  • Advies en ondersteuning voor mbo-opleidingen van het Albeda: op maat meedenken om tot een passende en haalbare samenwerking met ouders te komen.
  • Werkateliers waarin pedagogisch medewerkers in Rotterdam leren om meer op maat samen te werken met ouders en een leerrijke thuisomgeving te stimuleren.
  • Inspiratiesessies Ouders, LOB & Techniek voor vmbo en havo, in samenwerking met Techniek Talent
  • Ontwikkeling en evaluatie van Taalkracht, een methode waarmee ouders actief betrokken worden bij de bliksemstages van hun kinderen, in samenwerking met Jinc en Stichting Lezen & Schrijven