Ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders. Het klinkt wat overbodig, dat woord ‘betrokken’. Immers, alle ouders zijn toch betrokken en willen het beste voor hun kinderen?

Wat we bedoelen als we het hebben over het versterken van ouderbetrokkenheid, is dat we werken aan een goede samenwerking tussen ouders en beroepskrachten, dat we de kracht van ouders versterken, gebruik maken van hun inzichten, en samen met hen optrekken om de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en schoolloopbaan.

Wat kan ik voor je betekenen? 

Voorbeelden van opdrachten:

  • Workshops over/ondersteuning bij de organisatie van interactieve ouderbijeenkomsten op het PO, VO en aanvullend onderwijs.
  • Ondersteuning en training om ouders te betrekken bij de loopbaan van hun kinderen in PO en VO, in samenwerking met het Loopbaancollectief, in opdracht van NPRZ. (Zie Gaan voor een Baan/ouders)
  • Procesbegeleiding van het ‘Leernetwerk ouderbetrokkenheid’ van PO- en VO scholen van Lucas Onderwijs, Den Haag
  • Procesbegeleiding op vmbo scholen gericht op ouderbetrokkenheid bij LOB binnen het promotieonderzoek van Monique Strijk en de City Deal van de Ministeries van OCW en SZW, in samenwerking met het lectoraat ‘Samenwerken met ouders’ van de Hogeschool Rotterdam .
  • Werkateliers waarin pedagogisch medewerkers in Rotterdam leren om meer op maat samen te werken met ouders en een leerrijke thuisomgeving te stimuleren.