Wijkpedagogiek

Bronnenboek voorpagina

In 2011 hebben we vanuit Stichting de Meeuw, op basis van eigen ervaringen en die van vele anderen, een methodiek ontwikkeld voor samenwerking in de wijk rondom jeugd. In het ‘Bronnenboek Wijkpedagogiek’, staat deze methodiek beschreven, vergezeld van talloze praktische uitwerkingen.
Het bronnenboek is hier gratis te downloaden. Neem contact met mij op voor advies en/of begeleiding van bijeenkomsten over wijkpedagogiek.