LOB

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

Keuzes maken. Sturing geven aan je loopbaan. Onmisbare vaardigheden als je je op de arbeidsmarkt begeeft. We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar we kunnen jongeren wel toerusten zodat ze in staat zijn om mee te bewegen met de veranderingen die ongetwijfeld gaan komen.

Hoe organiseer je een loopbaangerichte omgeving op en om school? Hoe ga je met de kinderen en jongeren (en hun ouders) in gesprek? Hoe zorg je dat de leerling eigenaar wordt van zijn/haar loopbaan? En vooral: hoe zorg je dat leerlingen met plezier aan de slag gaan met de voorbereiding op hun toekomst?

Wat kan ik voor je betekenen?

Samen met de collega’s van het Loopbaancollectief verzorgen we procesbegeleiding en training voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Scholen in Rotterdam Zuid kunnen gratis gebruik van maken van het aanbod. Zie hiervoor de website Gaan voor een Baan.

Digibordlessen

Samen met ontwerpbureau Vuurrood heb ik interactieve digibordlessen ontwikkeld waarmee leraren op het vmbo groepsgewijs met leerlingen in gesprek kunnen gaan over LOB. Onderdelen van deze lessen zijn ook  in te zetten op interactieve ouderbijeenkomsten, bijvoorbeeld de les ‘Hoe maak jij keuzes?’.

Onderzoek

Ik maak onderdeel uit van het team van SEOR (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam) dat onderzoek doet naar de effectiviteit van LOB op het vmbo. Hierbij besteden we speciale aandacht aan het arbeidsmarktperspectief van de keuzes die leerlingen maken en wat het effect is van interventies gericht op de kansrijke sectoren op de arbeidsmarkt.