Kom maar niet mam!

Zeg van Marianne niet dat ze geen betrokken ouder is: zelf werkt ze op een basisschool als medewerker ouderbetrokkenheid. Het is haar taak om ouders te stimuleren om hun kinderen op de goede manier te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan. En alles wat ze in haar opleiding en in de praktijk heeft geleerd, past ze als eerste toe op haar eigen twee kinderen.

Toch is ze nog nooit op de school van haar dochter geweest. Dat komt omdat haar dochter op het MBO zit, en het valt niet mee om daar als ouder binnen te komen.

Niet dat het MBO het niet probeert. Een paar jaar geleden werd je nog uitgelachen als je het op een ROC had over ouderbetrokkenheid. De jongeren waren toch groot genoeg om zelf hun zaken met school te regelen, wat moet je nog met de ouders van (bijna) volwassen studenten? Tegenwoordig hoor je van steeds meer MBO-opleidingen dat ze ouders nodig hebben en dat het belangrijk is dat ouders goed geïnformeerd worden. De verandering heeft zich razendsnel voltrokken.

Maar de realiteit blijft soms achter bij de intenties. Er worden ouderavonden georganiseerd, maar vaak met een bedroevend lage opkomst. En dat werkt natuurlijk niet stimulerend op de toch al zwaar belaste medewerkers. Meestal wordt dan de conclusie getrokken dat de ouders niet geïnteresseerd zijn. Of dat ouders teveel in beslag worden genomen door andere (hun eigen) zaken.

De opleiding van de dochter van Marianne had ook een ouderbijeenkomst georganiseerd, aan het eind van de middag. Marianne had wat eerder vrij gevraagd van haar werk om erbij te kunnen zijn. Ze was al onderweg toen haar dochter belde: “Kom maar niet mam, er komt geen enkele andere ouder.” Ze hoorde de vertwijfeling in de stem van haar dochter, die best graag de school wilde laten zien aan haar moeder, maar ook bang was om voor schut te staan als de enige ‘sukkel ‘ die haar moeder meenam.

Marianne is niet naar de school gegaan, ze wilde het haar dochter niet moeilijk maken in de relatie met haar klasgenoten. De school weet waarschijnlijk niet wat de reden is van de afwezigheid van Marianne. Zou ze nu te boek staan als ‘niet geïnteresseerde ouder’?