Annette gaat bloggen!

Ken je dat gevoel? Dat je terugkomt van zomervakantie en je je niet meer kunt herinneren waarom je werk ook alweer zo belangrijk was? Het is me dit jaar wederom overkomen, zelfs nu ik zelfstandig ondernemer ben.

Voor de duidelijkheid: ik twijfel er niet aan dat ouderbetrokkenheid van groot belang is voor de ontwikkeling en prestaties van kinderen. Maar het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend. Eigenlijk is de theorie achter ouderbetrokkenheid er één van louter open deuren. De twijfel slaat toe: wat heb ik daar nog aan toe te voegen?

Om mezelf van de twijfel te bevrijden, neem ik een kijkje in het programma van de ERNAPE-conferentie (European Research Network on Parents in Education) die van 4 tot 6 september dit jaar wordt gehouden in Lissabon. In vrijwel alle landen van Europa, een ook daarbuiten, blijken wetenschappers zich te buigen over allerhande aspecten van het thema ouderbetrokkenheid. Die zullen, mag ik toch aannemen, zich vast niet allemaal bezighouden met het intrappen van open deuren?

Ook de praktijkvoorbeelden die ik de afgelopen twee weken hoor langskomen, helpen me om te beseffen dat er nog werk aan de winkel is: Een beginnend docent die al haar energie voelt weglekken door de voortdurende strijd met ouders. Een directeur die de hoop op betrokken ouders heeft opgegeven en met zijn team besluit om zich weer helemaal te concentreren op de leerlingen. Een enquête waaruit blijkt dat ouders zich heel welkom voelen op school, maar graag meer ondersteuning willen bij de schoolloopbaankeuzes van hun kinderen. De praktijk blijkt weerbarstiger dan de theorie. Genoeg te doen dus.

Nu ik me er weer van overtuigd heb dat het ertoe doet om me in te zetten voor een goede samenwerking tussen school en ouders, besluit ik om een oud voornemen waar te gaan maken. Al maanden ben ik van plan om te gaan bloggen over ouderbetrokkenheid in de praktijk. Ik hoor zoveel verhalen en anekdotes van ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiders. Verhalen over ingewikkeldheden en misverstanden, maar ook over de kansen en de successen. Die wil ik graag optekenen en delen met jullie ‘ter lering ende vermaeck’.

Reacties of aanvullingen zijn van harte welkom.