Kom maar niet mam!

Zeg van Marianne niet dat ze geen betrokken ouder is: zelf werkt ze op een basisschool als medewerker ouderbetrokkenheid. Het is haar taak om ouders te stimuleren om hun kinderen op de goede manier te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan. En alles wat ze in haar opleiding en in de praktijk heeft geleerd, past ze als eerste toe op haar eigen twee kinderen.

Toch is ze nog nooit op de school van haar dochter geweest. Dat komt omdat haar dochter op het MBO zit, en het valt niet mee om daar als ouder binnen te komen.

Niet dat het MBO het niet probeert. Een paar jaar geleden werd je nog uitgelachen als je het op een ROC had over ouderbetrokkenheid. De jongeren waren toch groot genoeg om zelf hun zaken met school te regelen, wat moet je nog met de ouders van (bijna) volwassen studenten? Tegenwoordig hoor je van steeds meer MBO-opleidingen dat ze ouders nodig hebben en dat het belangrijk is dat ouders goed geïnformeerd worden. De verandering heeft zich razendsnel voltrokken. Lees verder