Home

Annette Diender – Samenwerking rondom Onderwijs

Annette DienderSinds 1 januari 2013 ben ik ‘mijn eigen merk’.  Als zelfstandig ondernemer heb ik mijn naam Annette Diender als bedrijfsnaam gekozen. Waarmee ik maar wil zeggen dat ik al mijn persoonlijke kwaliteiten in de strijd gooi.

Samenwerking rondom Onderwijs is geen doel op zich. Het is een middel om de kansen voor kinderen te vergroten. Kansen op een mooi diploma. Kansen op de ontwikkeling van talenten en vaardigheden. En daarmee kansen voor de maatschappij op evenwichtige burgers die hun kwaliteiten optimaal gebruiken.

Ouderbetrokkenheid en Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB) staan centraal in mijn werkzaamheden. Ouders zijn de belangrijkste partners van het onderwijs als het gaat om het schoolsucces van individuele leerlingen. LOB ondersteunt leerlingen bij het vinden van hun weg naar de toekomst. Door de twee thema’s te combineren, ontstaat er een gezamenlijke focus gericht op het toekomstperspectief van leerlingen.

Nieuws

  • 2021: Workshop ‘Groepsgewijs LOB-gesprekken voeren’ op het Congres Coachende vaardigheden in het loopbaangesprek, 11 november 2021
  • LOB-digibordlessen: met de groep in gesprek over loopbaanoriëntatie
  • 2021-2022: Gaan voor een Baan – Breakout: een pilot voor een geïntegreerd LOB-programma gericht op kansrijke beroepen
  • 2020: ‘Pak je eigen roer’: leerlingen van het Olympia College kunnen echte praktijkervaringen opdoen
  • 2019-2023: onderzoek naar de effectiviteit van LOB, i.s.m. SEOR
  • 3 oktober 2019: ‘Inspiratiefestival – Samenwerken met ouders in de VVE
  • 25 september 2019: handreiking ‘Ouders & LOB  in het basisonderwijs’, een publicatie van de Hogeschool Rotterdam waar mijn ervaringen als procesbegeleider in zijn verwerkt