Home

Annette Diender – Samenwerking rondom Onderwijs

Sinds 1 januari 2013 ben ik ‘mijn eigen merk’.  Als zelfstandig ondernemer heb ik mijn naam Annette Diender als bedrijfsnaam gekozen. Waarmee ik maar wil zeggen dat ik al mijn persoonlijke kwaliteiten in de strijd gooi.

Samenwerking rondom Onderwijs is geen doel op zich. Het is een middel om de kansen voor kinderen te vergroten. Kansen op een mooi diploma. Kansen op de ontwikkeling van talenten en vaardigheden. En daarmee kansen voor de maatschappij op evenwichtige burgers die hun kwaliteiten optimaal gebruiken.

Ouderbetrokkenheid en Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB) staan centraal in mijn werkzaamheden. Ouders zijn de belangrijkste partners van het onderwijs als het gaat om het schoolsucces van individuele leerlingen. LOB ondersteunt leerlingen bij het vinden van hun weg naar de toekomst. Door de twee thema’s te combineren, ontstaat er een gezamenlijke focus gericht op het toekomstperspectief van leerlingen.

Nieuws

  • 2023: seminar en publicatie van het onderzoeksrapport van SEOR over de effectiviteit van LOB op het vmbo.
  • 2022: Workshops over en ondersteuning bij het organiseren van sprankelende interactieve ouderbijeenkomsten, onder anderen voor Gaan voor een Baan, Samenwerkingsverband LHA, Kansen4Kinderen, NEXT
  • 2022: Stichting Mano, opzet van een project voor gezinsmaatjes die ondersteuning op maat bieden, onder meer bij het samenwerken met school
  • 2021-2022: Training ‘Clean audit’ aan het auditorenteam van Heliomare, in samenwerking met Helder Onderwijsadvies.
  • 2021: Workshop ‘Groepsgewijs LOB-gesprekken voeren’ op het Congres Coachende vaardigheden in het loopbaangesprek, 11 november 2021
  • LOB-digibordlessen: met de groep in gesprek over loopbaanoriëntatie
  • 2021-2022: Gaan voor een Baan – Breakout: een pilot voor een geïntegreerd LOB-programma gericht op kansrijke beroepen
  • 2020: ‘Pak je eigen roer’: leerlingen van het Olympia College kunnen echte praktijkervaringen opdoen