Home

Annette Diender – Samenwerking rondom Onderwijs

Annette DienderSinds 1 januari 2013 ben ik ‘mijn eigen merk’ geworden. Als zelfstandig ondernemer heb ik mijn naam Annette Diender als bedrijfsnaam gekozen. Waarmee ik maar wil zeggen dat ik al mijn persoonlijke kwaliteiten in de strijd gooi.

Samenwerking rondom Onderwijs is geen doel op zich. Het is een middel om de kansen voor kinderen te vergroten. Kansen op een mooi diploma. Kansen op de ontwikkeling van talenten en vaardigheden. En daarmee kansen voor de maatschappij op evenwichtige burgers die hun kwaliteiten optimaal gebruiken.

Ouderbetrokkenheid staat centraal in mijn werkzaamheden. Ouders zijn de belangrijkste partners van het onderwijs als het gaat om het schoolsucces van individuele leerlingen.

Steeds vaker wordt ouderbetrokkenheid gecombineerd met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).  Logisch, want het doel van samenwerking tussen school en ouders is een optimale loopbaan en een goed toekomstperspectief voor leerlingen. Een mooie uitdaging dus om te zorgen dat schoolteams, ouders, leerlingen/studenten en overige partners samen werken aan deze loopbaan.

Nieuws

  • Voorjaar 2018: start ‘Werkateliers’ voor pedagogisch beroepskrachten in Rotterdam – hoe werk je op maat samen met ouders?
  • Najaar 2017: start begeleiding en training loopbaanreflectie op scholen voor po en vo in Rotterdam Zuid, samen met het Loopbaancollectief
  • Voorjaar 2017: start masterclasses Clean Language, een vraagtechniek voor goede gespreksvoering met leerlingen, ouders en collega’s.
  • Voorjaar 2016: vmbo-scholen in meerdere steden starten pilots rondom LOB en ouderbetrokkenheid om jeugdwerkeloosheid tegen te gaan, met name bij migrantenjongeren.
  • Op 30 oktober 2014 is het boek Samen werken aan schoolsucces. School en ouders in vo en mbo verschenen, van Mariëtte Lusse en Annette Diender.